A zajvédelmi hatásterület bemutatásának fontossága a tervezés során

Üzemi létesítmények zajvédelmi hatásterületére vonatkozó előírásokat a 284/2007. Korm. rendelet tartalmazza.
A határterületet kötelező meghatározni előzetes vizsgálati eljárásokban, környezeti hatásvizsgálatokban, egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban és környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban.

Bírság fizetése nélkül kaphatnak vízjogi fennmaradási engedélyt kutak

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdésese szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését (2016. VI. 4.) VI. megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi-létesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Alapállapot-jelentés összeállítása

Az egységes környezethasználati engedély (EKHE) köteles létesítmények esetében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint egy alkalommal alapállapot-jelentést kell készíteni.

Új tevékenység esetén az engedélykérelem részeként, meglévő tevékenység esetén pedig a soron következő felülvizsgálat alkalmával kell benyújtani a jelentést a környezetvédelmi hatóság részére.

Integrált nagyvárosi-közúti forgalomirányítási rendszer

Az I.T.E.S. integrált levegő állapot előre jelző és forgalom szabályzó rendszer kiemelkedő jelentőséggel bír egy nagyváros tiszta levegőjének létrehozásában. A fejlesztés célja egy újfajta környezetvédelmi hálózat kialakítása nagyvárosok közlekedésének optimalizálására, melynek célja a városi levegőminőségének javítása.

A közúti forgalom irányítását nem csak a gépkocsik száma és minősége határozza meg, hanem a környezeti levegő szennyezettsége úgy, hogy a levegőt online módon folyamatosan monitorozzuk és az ebből nyert adatok figyelembe-vételével már a szmog kialakulása előtt - gyorsítjuk, lassítjuk vagy zárjuk a forgalmat.

ITES

Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Mivel foglalkozunk?

Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. az ország egyik legnagyobb akkreditált vizsgáló laboratóriumaként 1996 óta, a mérnök-szakértői szolgáltatások széles skáláját kínálja a környezetvédelem és a munkaegészségügy teljes területén.

Környezetvédelem

Levegőtisztaság-védelem; zaj- és rezgésvédelem; vízminőség-védelem; talajvédelem; természetvédelem; településvédelem; kommunális, inert és veszélyes hulladék kezelés.

Tovább

Munkaegészségügy

Munkahigiénés laboratóriumunk a munkabiztonsági szakemberek részére kíván segítséget nyújtani a kockázat értékeléshez kötelezően előírt munkahelyi expozíciós vizsgálatok végzésében és értékelésében.

Tovább

Tervezés

Felügyelőségi munkatapasztalattal is bíró munkatársaink munkáját remekül kiegészítik a fiatalos szemlélettel és problémamegoldó képességekkel rendelkező szakmérnökeink, akik az alábbi területeken lehetnek az Ön segítségére.

Tovább