Jelenlegi hely

Integrált nagyvárosi-közúti forgalomirányítási rendszer

Az I.T.E.S. (Integrated Traffic and Environmental System)integrált levegő állapot előre jelző és forgalom szabályzó rendszer kiemelkedő jelentőséggel bír egy nagyváros tiszta levegőjének létrehozásában. A fejlesztés célja egy újfajta környezetvédelmi hálózat kialakítása nagyvárosok közlekedésének optimalizálására, melynek célja a városi levegőminőségének javítása.

A komplex, a város egészére kiterjedő hálózat figyelembe veszi a levegő szennyezettség különböző módszerekkel történő mérését, modellezését és feldolgozását és ezek alapján a határozza meg a forgalom időbeli és térbeli paramétereinek legcélszerűbb irányítási módszereit.

Nagyvárosi szmog

Környezetvédelmi hálózat fontosabb elemei

 • Közúti közlekedési levegőminőségi alaptérkép (és a közvetlenül kapcsolódó agglomerációs pontokra).
 • A jelenleg forgalom számlálás, és javaslattétel az esetlegesen még szükséges új forgalomszámláló eszközök telepítésére és a forgalmi adatok gyűjtésére.
 • Újfajta levegő szennyezettségi mérésre alkalmas aerosol mérő műszerek telepítve a kritikus helyekre, ill. üzembe helyezve és validálva.
 • Mintavételi lehetőségek amelyek elemzése lehetővé teszi a szennyeződések mértékének és jellegének, forrásának a feltérképezését.
 • A fenti adatok analízise egy célszerűen kifejlesztett szoftver segítségével, mely szabályozza a forgalom intenzitását és kritikus esetben automatikusan felhívja a döntéshozók figyelmét a szennyezettség mértékére és felkínálja az optimális intézkedéseket a forgalom irányítási paraméterek változtatására. Ez kiterjed a lámpaprogramok összehangolására, optimális és kritikus helyzetekben alternatív útvonalak meghatározására.
 • Adatbázis és webes felület létrehozása közvélemény online tájékoztatására.

A létrehozott rendszer alkalmas lesz arra, hogy a későbbi városi közlekedés fejlesztési elképzelések várható levegőminőségi hatásait megbecsülje és azok negatív hatását mitigálja. A rendszer a későbbi komplex városi közlekedési modell számára is kiindulópontként szolgál.

Az I.T.E.S rendszer főbb jellemzői

 • Az adatokkal online forgalomirányítási rendszer vezethető be, mely a város közlekedési dinamikáját az aktuális forgalmi helyzethez igazítja, így a visszacsatolás folyamatos.
 • A város levegő szennyezésének csökkentésén túl képes a forgalomban résztvevőket és a lakosságot tájékoztatni a forgalmi helyzetről.
 • A városban zajló bővítések alatti időszakban is alkalmas a rendszer a környezetvédelmi szempontok megtartása melletti optimalizált forgalomirányításra.
 • Az új műszaki-tudományos eredmény alkalmazásával már a közutak átadása után becsülhetők a hatások ill. még tervezhetők, beépíthetők azok az intézkedések, amelyek a kedvezőbb határérték alatti légszennyezés állapotot biztosítják.
 • Az utazási idő lerövidül ami időköltség folyamatosan növekvő értéke mellett jelentős megtakarításhoz vezet, mely hozadék a közlekedésben résztvevőknél jelentkezik.
 • Csökken a határértéket meghaladó levegőszennyezés mértéke és időtartama, ami az egészségügyi kiadások, illetve az egészségkárosodás miatt kieső munkaidő csökkenésén keresztül költségcsökkenést eredményez a jelentősebb forgalommal terhelt többségében huzamosan tartózkodók (lakók, dolgozók) esetében.
A közúti forgalom irányítását nem csak a gépkocsik száma és minősége határozza meg, hanem a környezeti levegő szennyezettsége úgy, hogy a levegőt online módon folyamatosan monitorozzuk és az ebből nyert adatok figyelembe-vételével már a szmog kialakulása előtt - gyorsítjuk, lassítjuk vagy zárjuk a forgalmat.

Összegzés

A projekt olyan alkalmazást vezet be ami meghatározza az aktuális és a várható forgalmi levegőszennyezés mértékét, képes a mértékadó forgalom nagyságának kiszámítására, és az ebből eredeztethető levegőszennyezés mértékére. A modellrendszer és az ebből kifejlesztett levegő térképek segítséget nyújtanak majd a városi döntéshozóknak a közlekedés menedzselésében, a szükséges intézkedések meghozatalában.

A projektben résztevők

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedés és Járműirányítási Tanszék

Wigner Fizikai Kutatóközpont
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft.
Innovatív kisvállalkozás, 1996 óta a környezetvédelem és a munkaegészségügy területén

Szakértő kollégánk: 
Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!