Jelenlegi hely

Üzemi kárelhárítási tervek készítése, aktualizálása és felülvizsgálata

Az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. vállalja üzemi kárelhárítási tervek elkészítését és felülvizsgálatát is, ezért összefoglaltuk a témával kapcsolatos gyakori kérdéseket és válaszokat.

Kiknek kell üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezniük?

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt tevékenységek üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezettek, továbbá a környezetvédelmi hatóság vagy a vízügyi hatóság határozata alapján az előzőeken kívül üzemi tervet az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja.

Mi a terv célja?

Az üzemi kárelhárítási terv célja a hatályos jogszabályi előírások, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján a vizsgált létesítmény egészére kiterjedően, átfogóan rögzíteni azokat az intézkedéseket és műszaki megoldásokat, amelyek alkalmazásával környezetveszélyeztetés megszüntethető illetve a környezetkárosodást megelőzhető, továbbá az ilyen események esetén alkalmazandó kötelező magatartási normákat szabályozza.

Mit kell tartalmaznia az üzemi terveknek?

Az üzemi terveknek a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat kell tartalmazniuk.

Mely hatóság hagyja jóvá az üzemi kárelhárítási tervet?

A Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése szerint az üzemi tervet a vízügyi hatóság szakhatósági közreműködésével a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.
Az üzemi terveket elektronikus úton kell megküldeni a jóváhagyást végző környezetvédelmi hatóságnak, továbbá a működési terület szerinti VIZIG-nek és NPI-nek.
A jóváhagyási eljárás hatósági díja 5000,- Ft alapilleték.

Meglévő tervet mikor kell felülvizsgálni?

Üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. Ha az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi hatóságot erről kell tájékoztatni.
Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia.

Ki készítheti el az üzemi kárelhárítási tervet?

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint az üzemi tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

Szakértő kollégánk: 
Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!